Загальні умови постачання природного газу
Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до вимог Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2496, та після включення споживача до Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному розрахунковому періоді в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи. Постачальник не має права реєструвати споживача у власному Реєстрі споживачів постачальника у розрахунковому періоді, не погодженому зі споживачем.

Договір постачання природного газу між іншими споживачами та їх постачальниками укладається відповідно до вимог чинного законодавства України.
1
Наявність у споживача договору розподілу природного газу
Наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб'єкту ринку природного газу;

2
Наявність у споживача договору транспортування природного газу
Наявність у споживача, об'єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального ЕІС-коду як суб'єкту ринку природного газу;

3
Наявність у споживача договору постачання природного газу
Наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;

4
Включення споживача до Реєстру споживачів постачальника
Вкключення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді;
5
Відсутність простроченої заборгованості перед діючим постачальником
Відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.
Права та обов'язки Постачальника
У відповідності до пунктів 18, 19 Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2496
Постачальник має право:
➤ укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

➤ отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

➤ на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

➤ на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

➤ на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

➤ інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Постачальник зобов'язаний:
➤дотримуватись вимог цих Правил;
➤ забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором постачання природного газу;
➤ забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу;
➤ в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
➤ своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України«Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;
➤ своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
➤ дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
➤ пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;
➤ створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
➤ надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
➤ у випадку ініціювання виключення споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;
➤ укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника;
➤ виконувати інші обов'язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Права та обов'язки Споживача
У відповідності до пунктів 20, 21 Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2496
Споживач має право:
➤ на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
➤ на одночасне отримання природного газу від декількох постачальників на одну точку комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді в порядку, встановленому пунктом 22 цього розділу, за умови укладення договору постачання природного газу з такими постачальниками та після укладення з ними угоди про алокацію відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи;
➤ на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
➤ самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
➤ вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
➤ інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Споживач зобов'язується:
➤ дотримуватись вимог цих Правил;
➤ забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
➤ своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
➤ здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
➤ забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
➤ самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
➤ порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
➤ відсутності споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;
➤ перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
➤ відсутності укладеного договору постачання природного газу;
➤ інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.